MIX Zeliha कोही साथीहरू पनि देखाउन मन पराउँछन्, एमेच्योर बुब्स