मौखिक रूपमा एकअर्कालाई खुशी पार्दै त्यसपछि कडा कडा उनको गधा कमेडी